Bérleti szerződés

Mit kell tudni a Bérleti Szerződésről?

A bérleti szerződés során a bérbeadó a dolgot (a “bérleményt”, „gépjárművet” stb.) időlegesen a bérlő használatába adja, a bérlő pedig köteles ellenszolgáltatásként bért (bérleti díjat) fizetni.

A bérlő viseli a használattal járó kisebb költségeket, melynek elemeit célszerű a bérleti szerződésbe foglalni.

Mire is kell figyelnünk a bérleti szerződés megírásakor?

 Még mielőtt a bérleti szerződésre rátérnénk, fontosnak tartjuk kiemelni, hogy nagyon fontos a bérlő személyének a kiválasztása, illetve a vele kapcsolatosan minél több információ beszerzése. Például, hogy hol dolgozik, van-e állandó munkája, van-e állandó lakhelye, milyenek a családi körülményei, ha korábban is bérelt lakásban élt, onnan miért jött el, stb. Amennyiben megnyugtatóan ezt a dolgot, akkor rátérhetünk magára a bérleti szerződésre. Itt már az elején fel kell hívnunk arra a figyelmet, hogy lehetőség szerint készíttessük közjegyzővel a szerződést, jegyeztessük ellen vele, ugyanis abban az esetben, ha bérlő nem fizeti a bérleti díjat, illetve nem akar kiköltözni a lakásból, akkor nincs szükség bírósági eljárásra ahhoz, hogy a kilakoltatást azonnal foganatosítani lehessen.

Térjünk rá a bérleti szerződés tartalmi elemeire. Magától értetődő, hogy pontosan szerepeljenek a szerződésben, a felek adatai: név, anyja neve, állandó lakcím, személyi igazolvány száma, születési hely, és idő, és végül az adószám. Fontos, hogy pontosan szerepeljen a bérbe adandó lakás címe, helyrajzi száma, mérete. Nem szabad kihagyni, hogy a bérlés időtartama határozott idejű, vagy határozatlan. Nem szabad kihagyni az a részt sem, amely leírja a lakás állapotát, illetve melyben mind a két fél kijelenti, hogy a maga részéről azzal kapcsolatban a tájékoztatást megtette, illetve a bérlő azt, tudomásul vette. Feltétlenül legyen benne a szerződésben, hogy a bérlet melyik nappal kezdődik. Szerepeljen továbbá a szerződésben a bérbeadó számlaszáma, amelyre a díjat utalni kell, illetve más megegyezés esetén, annak leírása. Továbbá a bérleti díj fizetése a hónap melyik napjáig kell, hogy megfizetésre kerüljön, illetve ehhez kapcsolódóan, esetlege késés esetén mekkora késedelmi kamat kerül felszámításra.

Rögzíteni kell a megegyezést, a közös költséget, a lakásbiztosítást, a rezsit, az adózást, illetve az egyéb költségeket illetően is. Ne felejtsük el rögzíteni, a felek kötelességeit, a lakás karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatosan. Meg kell említeni, hogy bérbeadó, mikor jelenhet meg személyesen a bérleményben. Hasznos, ha leírjuk azt is, hogy a bérlő milyen esetekben, és milyen engedélyek birtokában végezhet jelentősebb munkálatokat az ingatlanon. Szögezzük le, hogy a bérlő, nem adhatja ki bérletben a bérleményt. Legyen benne a szerződésben, a bérlet megszüntetésének a módja, illetve mennyi idő után kell átadni a bérleményt a szerződés megszűnését követően. Szerepeltessük általánosságban, a bérlemény használatára vonatkozó általános elvárások. Végül ne hagyjuk le, a pontos dátumot, és az aláírásokat. Természetesen egyéb dolgokat is be lehet venni a szerződésbe, amennyiben azt szükségesnek látjuk, illetve a bérlemény egyedi tulajdonságai azt megkívánják. Nagy segítség, hogy az internetről le lehet kész mintákat tölteni, de ne feledjük, hogy ajánlatos közjegyzőhöz fordulni.

 

By | 2017-05-23T16:50:17+00:00 december 16th, 2016|