Gazdasági társaság formái és legfontosabb tudnivalók

KKT BT KFT
Neve Közkereseti Társaság Betéti Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság
Jogi jellege Nem jogi személységű gazdálkodó társ.
Társasági adóalany, csődképes
Nem jogi személységű gazdálkodó társ.
Társasági adóalany, csődképes
Jogi személységű gazdálkodó társ.
Társasági adóalany, csődképes
Definíciója Olyan személyi társaság, melynek létesítésére irányuló szerződéssel a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak, és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsájtják Olyan közkereseti társaság, melynek létesítésére irányuló szerződéssel a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak, és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsájtják Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkévé alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki
Célja Üzletszerű közös gazdasági cél érdekében Üzletszerű közös gazdasági cél érdekében Személy és tőkeegyesítő
Taggá válás feltételei Legalább 2 tag Legalább 2 tag 1 vagy több tag, de tagként a törzsbetét minimum 100 000 Ft
Vagyoni hozzájárulás feltételei Készpénz, apport, személyes közreműködés,
Nincs indulóösszeg meghatározva
Készpénz, apport, személyes közreműködés,
Nincs indulóösszeg meghatározva
Törzstőke minimum 3 millió forint.
Befiz. A törzstőke 30%-t.
Felelősség kérdése Egyetemleges, korlátlan és mögöttes egy tag (beltag) felelőssége mögöttes, korlátlan, míg legalább egy másik tag, a betétes (kültag) felelőssége vagyoni betétje mértékében korlátozott Törzsbetét szolgáltatására korlátozódik.
A társaság kötelezettségeiért a tag nem felel.
Szervei Tagok gyűlése
200 főnél több dolgozó esetén felügyelő bizottság felállítása kötelező
Tagok gyűlése
200 főnél több dolgozó esetén felügyelő bizottság felállítása kötelező
Taggyűlés
Ügyvezető
Könyvvizsgáló
Felügyelő Bizottság: 200 főnél több dolgozó esetén felállítása kötelező
Szavazás módja Személyenként 1 szavazat
1 szavazat = 1 tag
Személyenként 1 szavazat
1 szavazat = 1 tag
A társasági szerződésben meghatározott törzsbetétekkel arányos
Keletkezés módja Társasági szerződéssel, de a társaság csak cégbejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre Társasági szerződéssel, de a társaság csak cégbejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre Társasági szerződéssel, de a társaság csak cégbejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre
Üzletvezetés kérdésköre bármelyik tag jogosult képviseletre, üzletvezetésre Vezető tisztségviselő az üzletvezetésre jogosult beltag(ok)
Beltag személyes közreműködése
Ügyvezető
Kilépés/megszűnés kérdése Közös megegyezés alapján kiszállás kizárás lehetséges felmondás azonnali, vagy rendes idejű Végelszámolással megszüntethető Közös megegyezés alapján kiszállás kizárás lehetséges felmondás azonnali, vagy rendes idejű Üzletrész átruházás vagy kizárás. Az üzletrészekről értékpapír nem állítható ki ill. új tagok nem nem toborozhatók (kiv. Nyilvános kötvénykibocsátást). A tulajdonostársak vagy a társaság (a társaság által kijelölt személy) valamely tag a társasági részesedésének esetleges kiárusítása esetén elővásárlási joggal rendelkeznek
Képviselet Közös megegyezés alapján bármelyik tag jogosult képviseletre, üzletvezetésre Közös megegyezés alapján az üzletvezetésre jogosult beltag(ok) ! Kültag nem Ügyvezető
By | 2017-05-23T16:52:45+00:00 december 15th, 2016|