Kölcsön szerződés

Kölcsönszerződés

A 2015-ben életbe lépett új Ptk. rendelkezéseit kell követni, mely módosításokat tartalmaz a kölcsönszerződést illetően is.

Általánosságban kijelenthető, hogy a kölcsönadó, kamatot számíthat fel adósa felé, kivételt jelent a szívességi kölcsön ( melyet az új Ptk. nevesít is), melynél a kölcsönadó nem számol fel kamatot.

Néhány tudnivaló a kölcsönszerződésről:

  • kölcsönszerződésben érdemes foglalni mindent, két tanú aláírásával,
  • érdemes a kölcsön visszafizetésének ütemezését is meghatározni iil.
  • késedelmi kamat mértékét.

De mi a tagi kölcsön?

A társaság és annak tagja egymással köthet pénz adására vonatkozó szerződést. Ha a társaság tagja a cég részére kölcsönt nyújt, melyet a cég kamatokkal fizet vissza, ezt hívjuk tagi kölcsön szerződésnek.

Néhány tudnivaló a tagi kölcsönszerződésről, mely egy NAV vizsgálatnál is igazolni kell:

  • A cég pontos adatai és a kölcsönt nyújtó tag személyes adatai (annak feltüntetésével, hogy mekkora részesedése van a kölcsönt felvevő társaságban);
  • A kölcsön összege, pénzneme (lehetőleg betűvel és számmal is kiírva);
  • A kölcsön futamideje – azaz a lejárat napja, ameddig tehát elvileg vissza kell(ene) fizetnie a társaságnak a felvett összeget a tag részére és a visszafizetés feltételei;
  • A kölcsön kamata (ezt egyeztesse könyvelőjével, hiszen a kamat nélkül vagy túl alacsony kamattal adott kölcsönt az adóhivatal sem hiszi el, és még adóalap növelő tényező is lehet!);
  • Ha a cég a kölcsönt egy meghatározott projekt céljából kéri, úgy javasoljuk ennek pontos leírását is a szerződésbe (ebből látszódik, hogy valódi, életszerű, célhoz kötött finanszírozásról van szó – ebbe nem lehet belekötni).

 

By | 2017-05-23T16:50:02+00:00 december 16th, 2016|