Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

De mi is a vállalkozási szerződés?

A vállalkozási szerződés csak akkor jön létre, ha a felek legalább a következőkben megállapodnak:

  • meghatározzák a szolgáltatás tárgyát,
  • annak mennyisége és minősége figyelembevételével,
  • rögzítik a fontosabb adatokat, mely általában a szerződés melléklete.

A felek a szolgáltatást tartalmi tervekre és költségvetésre utalással is meghatározhatják. Meg kell határozni a vállalkozói díj összegét, valamint a fizetési ütemezést és annak határidejét.

De mi a különbség a Megbízási és Vállalkozási szerződés között?

Megbízás:

Ptk.474. § (1) Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni.

(2) A megbízást a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni.

 Vállalkozási szerződés:

 Ptk.389. § Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles.

 Különbségek

Bár mindkét kötelem valamely tevékenység végzésére, illetve az ellenérték megfizetésére irányul, lényeges különbség a vállalkozási szerződés definíciójában meghatározott eredmény.

Ez a követelmény az, ami a vállalkozási szerződést a megbízástól a leginkább elkülöníti.  Úgy is mondhatjuk, hogy míg a megbízás gondosság kötelem, addig a vállalkozás eredmény kötelem.  Miért is fontos ez a különbségtétel?  Amikor a szerződésszerű teljesítést vizsgáljuk, abból kell kiindulnunk, hogy a szerződésben vállalt feladatot elvégezte-e a kötelezett.

A Ptk. 478.§ (2) bekezdése alapján megbízott díját akkor is követelheti, ha eljárása nem vezetett eredményre.  A megbízó a díjat csak abban az esetben csökkentheti, illetőleg tagadhatja meg kifizetését, ha bizonyítja, hogy az eredmény részben vagy egészben olyan okból maradt el, amelyért a megbízott felelős.  A vállalkozói díj ezzel szemben a vállalkozás teljesítése esetén esedékes.

By | 2017-05-23T16:49:42+00:00 december 16th, 2016|